Eesti Kutsekoolispordi Liit juhindub oma tegevuses “Vabaühenduste Eetikakoodeksist”

Vabaühenduste eetikakoodeks

EKKSL Üldjuhend 2017

UJ_2017 

EKKSL Põhikiri

EKKSL PK

Baltimängud Kutsekoolidele_Üldjuhend 2018-2021 

BM_juhend2018-2021